Skip to content

Om oss

Vi kan erbjuda kompletta installationslösningar åt kunder i Borås med omnejd och har en kundkrets bestående av såväl företag som privatpersoner.

Elbolaget

i Borås AB

Elbolaget startades 2012. Vi arbetar med allt inom el, fiber, Larm och förnyelsebar energi. Du finner vårt kontor i Borås men vi arbetar i Borås med omnejd, bland annat mycket i Göteborg och Marks kommun. Innan vi startade såg vi två tydliga behov, dels att effektivisera branschen på ett sätt som blev både bättre och billigare för dig som kund samt att vara en lokal aktör.

Elbolaget åtar sig arbeten inom el, förnyelsebar energi samt fiber. Vi genomför elinstallationer så som nyinstallationer och rotinstallationer, förnyelsebar energi där solceller är en stor del samt fiberteknik där till exempel fibersvetsning, fiberblåsning, felsökning och OTDR-mätningar utförs. Därutöver utför vi installationer av nya data- och telenät samt kompletteringar av befintliga nät. Inom elinstallation jobbar vi bland annat med ROT-jobb, nyinstallationer, service samt styr/regler uppdrag åt privat- och företagskunder.

+ 0

Installationer

+ 0

Avslutade FTTH projekt

+ 0

Felsökningar

+ 0

OTDR-mätningar

Kvalitet, trygghet och värme!

Vår policy är att alltid tillmötesgå våra kunder och att utföra ett arbete som är helt tillfredsställande. Vi lämnar alltid dokumentation över det utförda arbetet.

Följ oss på Instagram

#elbolagetiborasab

[elfsight_instagram_feed id="1"]